Tầm nhìn chiến lược

Ngày đăng: 23/09/2016
Lượt xem: 1.453
Cỡ chữ

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH –  CHIẾN LƯỢC


TẦM NHÌN
Với mục tiêu chiến lược phát triển vững bền. Tâm chí phấn đấu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh  vực  Dịch vụ và tư vấn.