Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Chí
 
Địa chỉ: Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: ‎0243 9612691
Mã số thuế: ‎0106082933
Email : vanthanh@tamchits.com.vn or thanh9612691@vnn.vn
Website: tamchits.com.vn
Gửi liên hệ cho Tâm Chí
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tâm Chí
img