Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tâm Chí
 
Địa chỉ: Hội Phụ, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: ‎0365930441
Mã số thuế: ‎0106082933
Email : vanthanh@tamchits.com.vn 
Gửi liên hệ cho Tâm Chí
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tâm Chí
img