NIKKEN ZMAC Boring

Ngày đăng: 27/20/2020 - 307 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441
Rikken IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV
Rikken IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV
Rikken IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40V
Rikken IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40V

Sizes & Capacities available

  Shank Boring Arbor Spacer / Plate Head / Cartridge / Bit DIA 'D' MIN DIA 'D' MAX BORING DEPTH 'H' INSERT Application
IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-125 ~ 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 90.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-125 ~ 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 90.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-125 ~ 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 90.0 3MP Finish
IT50-Q12-125 + ~ + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-125 IT50-Q12-125 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 90.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-45AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-45AAV 15.9 20.2 38.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-45AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-45AAV 15.9 20.2 38.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-45V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-45V 15.9 20.2 38.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-45V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-45V 15.9 20.2 38.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-55AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-55AAV 15.9 20.2 48.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-55AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-55AAV 15.9 20.2 48.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-55V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-55V 15.9 20.2 48.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC16-55V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC16-55V 15.9 20.2 48.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 52.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 52.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 52.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 52.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + ~ + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-95 ~ 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 52.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + SP12-12-45 + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-95 SP12-12-45 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 97.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + SP12-12-45 + 12-ZMAC25-40AAV IT50 IT50-Q12-95 SP12-12-45 12-ZMAC25-40AAV 24.8 32.2 97.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q12-95 + SP12-12-45 + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-95 SP12-12-45 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 97.0 3MP Finish
IT50-Q12-95 + SP12-12-45 + 12-ZMAC25-40V IT50 IT50-Q12-95 SP12-12-45 12-ZMAC25-40V 24.8 32.2 97.0 3MP Finish
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32-55AAV IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32-55AAV 31.8 42.2 77.0 4MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32-55AAV IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32-55AAV 31.8 42.2 77.0 4MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 77.0 4MP Finish
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 77.0 4MP Finish
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32R-55AAV IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32R-55AAV 31.8 42.2 77.0 CC06 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q16-125N + ~ + 16-ZMAC32R-55V IT50 IT50-Q16-125N ~ 16-ZMAC32R-55V 31.8 42.2 77.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q16-125N + SP16-16-45 + 16-ZMAC32-55AAV IT50 IT50-Q16-125N SP16-16-45 16-ZMAC32-55AAV 31.8 42.2 122.0 4MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q16-125N + SP16-16-45 + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-125N SP16-16-45 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 122.0 4MP Finish
IT50-Q16-125N + SP16-16-45 + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-125N SP16-16-45 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 122.0 4MP Finish
IT50-Q16-125N + SP16-16-45 + 16-ZMAC32R-55V IT50 IT50-Q16-125N SP16-16-45 16-ZMAC32R-55V 31.8 42.2 122.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32-55AAV IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32-55AAV 31.8 42.2 110.0 4MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32-55AAV IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32-55AAV 31.8 42.2 110.0 4MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 110.0 4MP Finish
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32-55V IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32-55V 31.8 42.2 110.0 4MP Finish
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32R-55AAV IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32R-55AAV 31.8 42.2 110.0 CC06 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q16-155 + ~ + 16-ZMAC32R-55V IT50 IT50-Q16-155 ~ 16-ZMAC32R-55V 31.8 42.2 110.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q20-110 + ~ + 20-ZMAC42-70AAV IT50 IT50-Q20-110 ~ 20-ZMAC42-70AAV 41.8 55.2 97.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q20-110 + ~ + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 ~ 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 97.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + ~ + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 ~ 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 97.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + ~ + 20-ZMAC42R-70V IT50 IT50-Q20-110 ~ 20-ZMAC42R-70V 41.8 55.2 97.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q20-110 + SP20-20-45 + 20-ZMAC42-70AAV IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-45 20-ZMAC42-70AAV 41.8 55.2 142.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-45 + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-45 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 142.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-45 + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-45 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 142.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-45 + 20-ZMAC42R-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-45 20-ZMAC42R-70V 41.8 55.2 142.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q20-110 + SP20-20-60 + 20-ZMAC42-70AAV IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-60 20-ZMAC42-70AAV 41.8 55.2 157.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-60 + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-60 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 157.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-60 + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-60 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 157.0 6MP Finish
IT50-Q20-110 + SP20-20-60 + 20-ZMAC42R-70V IT50 IT50-Q20-110 SP20-20-60 20-ZMAC42R-70V 41.8 55.2 157.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q20-125 + ~ + 20-ZMAC42-70AAV IT50 IT50-Q20-125 ~ 20-ZMAC42-70AAV 41.8 55.2 130.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q20-125 + ~ + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-125 ~ 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 130.0 6MP Finish
IT50-Q20-125 + ~ + 20-ZMAC42-70V IT50 IT50-Q20-125 ~ 20-ZMAC42-70V 41.8 55.2 130.0 6MP Finish
IT50-Q20-125 + ~ + 20-ZMAC42R-70V IT50 IT50-Q20-125 ~ 20-ZMAC42R-70V 41.8 55.2 130.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q26-140 + ~ + 26-ZMAC55-70AAV IT50 IT50-Q26-140 ~ 26-ZMAC55-70AAV 54.8 70.2 117.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q26-140 + ~ + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-140 ~ 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 117.0 6MP Finish
IT50-Q26-140 + ~ + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-140 ~ 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 117.0 6MP Finish
IT50-Q26-140 + ~ + 26-ZMAC55R-70V IT50 IT50-Q26-140 ~ 26-ZMAC55R-70V 54.8 70.2 117.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q26-140 + SP26-26-60 + 26-ZMAC55-70AAV IT50 IT50-Q26-140 SP26-26-60 26-ZMAC55-70AAV 54.8 70.2 177.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q26-140 + SP26-26-60 + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-140 SP26-26-60 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 177.0 6MP Finish
IT50-Q26-140 + SP26-26-60 + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-140 SP26-26-60 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 177.0 6MP Finish
IT50-Q26-140 + SP26-26-60 + 26-ZMAC55R-70V IT50 IT50-Q26-140 SP26-26-60 26-ZMAC55R-70V 54.8 70.2 177.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q26-170N + ~ + 26-ZMAC55-70AAV IT50 IT50-Q26-170N ~ 26-ZMAC55-70AAV 54.8 70.2 182.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q26-170N + ~ + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-170N ~ 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 182.0 6MP Finish
IT50-Q26-170N + ~ + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-170N ~ 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 182.0 6MP Finish
IT50-Q26-170N + ~ + 26-ZMAC55-70V IT50 IT50-Q26-170N ~ 26-ZMAC55-70V 54.8 70.2 182.0 6MP Finish
IT50-Q26-170N + ~ + 26-ZMAC55R-70V IT50 IT50-Q26-170N ~ 26-ZMAC55R-70V 54.8 70.2 182.0 CC06 Finish (Rhomboid)
IT50-Q34-170 + ~ + 34-ZMAC70-70AAV IT50 IT50-Q34-170 ~ 34-ZMAC70-70AAV 69.8 85.2 190.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q34-170 + ~ + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-170 ~ 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 190.0 6MP Finish
IT50-Q34-170 + ~ + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-170 ~ 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 190.0 6MP Finish
IT50-Q34-170 + ~ + 34-ZMAC70R-70V IT50 IT50-Q34-170 ~ 34-ZMAC70R-70V 69.8 85.2 190.0 CC08 Finish (Rhomboid)
IT50-Q34-170 + SP34-34-60 + 34-ZMAC70-70AAV IT50 IT50-Q34-170 SP34-34-60 34-ZMAC70-70AAV 69.8 85.2 250.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q34-170 + SP34-34-60 + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-170 SP34-34-60 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 250.0 6MP Finish
IT50-Q34-170 + SP34-34-60 + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-170 SP34-34-60 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 250.0 6MP Finish
IT50-Q34-170 + SP34-34-60 + 34-ZMAC70R-70AAV IT50 IT50-Q34-170 SP34-34-60 34-ZMAC70R-70AAV 69.8 85.2 250.0 CC08 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q34-170 + SP34-34-60 + 34-ZMAC70R-70V IT50 IT50-Q34-170 SP34-34-60 34-ZMAC70R-70V 69.8 85.2 250.0 CC08 Finish (Rhomboid)
IT50-Q34-200 + ~ + 34-ZMAC70-70AAV IT50 IT50-Q34-200 ~ 34-ZMAC70-70AAV 69.8 85.2 220.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q34-200 + ~ + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-200 ~ 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 220.0 6MP Finish
IT50-Q34-200 + ~ + 34-ZMAC70-70V IT50 IT50-Q34-200 ~ 34-ZMAC70-70V 69.8 85.2 220.0 6MP Finish
IT50-Q34-200 + ~ + 34-ZMAC70R-70AAV IT50 IT50-Q34-200 ~ 34-ZMAC70R-70AAV 69.8 85.2 220.0 CC08 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q34-200 + ~ + 34-ZMAC70R-70V IT50 IT50-Q34-200 ~ 34-ZMAC70R-70V 69.8 85.2 220.0 CC08 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 225.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 225.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 225.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 225.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100R-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100R-100AAV 99.5 140.5 225.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC100R-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC100R-100V 99.5 140.5 225.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 225.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 225.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 225.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 225.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 225.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 225.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC140R-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC140R-100V 139.5 180.5 225.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC85-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC85-100AAV 84.8 100.2 182.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC85-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC85-100V 84.8 100.2 182.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC85-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC85-100V 84.8 100.2 182.0 6MP Finish
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC85R-100AAV IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC85R-100AAV 84.8 100.2 182.0 CC08 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-125 + ~ + 42-ZMAC85R-100V IT50 IT50-Q42-125 ~ 42-ZMAC85R-100V 84.8 100.2 182.0 CC08 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 290.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 290.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 290.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 290.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100R-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100R-100AAV 99.5 140.5 290.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC100R-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC100R-100V 99.5 140.5 290.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 290.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 290.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 290.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 290.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 290.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC85-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC85-100AAV 84.8 100.2 247.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC85-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC85-100V 84.8 100.2 247.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC85-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC85-100V 84.8 100.2 247.0 6MP Finish
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC85R-100AAV IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC85R-100AAV 84.8 100.2 247.0 CC08 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-190 + ~ + 42-ZMAC85R-100V IT50 IT50-Q42-190 ~ 42-ZMAC85R-100V 84.8 100.2 247.0 CC08 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 325.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 325.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 325.0 6MP Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 325.0 6MP Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC100R-100V IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC100R-100V 99.5 140.5 325.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 325.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 325.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 325.0 6MP Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 325.0 6MP Finish
IT50-Q42-225A + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-225A ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 325.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 375.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 375.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 375.0 6MP Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 375.0 6MP Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 375.0 6MP Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100R-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100R-100AAV 99.5 140.5 375.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC100R-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC100R-100V 99.5 140.5 375.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 375.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 375.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 375.0 6MP Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 375.0 6MP Finish
IT50-Q42-275A + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-275A ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 375.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 425.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC100-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC100-100AAV 99.5 140.5 425.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 425.0 6MP Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC100-100V IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC100-100V 99.5 140.5 425.0 6MP Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC100R-100V IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC100R-100V 99.5 140.5 425.0 CC12 Finish (Rhomboid)
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 425.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 425.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140-100AAV 139.5 180.5 425.0 6MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 425.0 6MP Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140-100V IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140-100V 139.5 180.5 425.0 6MP Finish
IT50-Q42-325A + ~ + 42-ZMAC140R-100AAV IT50 IT50-Q42-325A ~ 42-ZMAC140R-100AAV 139.5 180.5 425.0 CC12 High Speed/Deep Hole Finish (Rhomboid)
IT50-Q9-110 + ~ + 9-ZMAC20-40AAV IT50 IT50-Q9-110 ~ 9-ZMAC20-40AAV 19.8 25.2 45.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q9-110 + ~ + 9-ZMAC20-40AAV IT50 IT50-Q9-110 ~ 9-ZMAC20-40AAV 19.8 25.2 45.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q9-110 + ~ + 9-ZMAC20-40V IT50 IT50-Q9-110 ~ 9-ZMAC20-40V 19.8 25.2 45.0 3MP Finish
IT50-Q9-110 + ~ + 9-ZMAC20-40V IT50 IT50-Q9-110 ~ 9-ZMAC20-40V 19.8 25.2 45.0 3MP Finish
IT50-Q9-110 + SP9-9-30 + 9-ZMAC20-40AAV IT50 IT50-Q9-110 SP9-9-30 9-ZMAC20-40AAV 19.8 25.2 75.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q9-110 + SP9-9-30 + 9-ZMAC20-40AAV IT50 IT50-Q9-110 SP9-9-30 9-ZMAC20-40AAV 19.8 25.2 75.0 3MP High Speed/Deep Hole Finish
IT50-Q9-110 + SP9-9-30 + 9-ZMAC20-40V IT50 IT50-Q9-110 SP9-9-30 9-ZMAC20-40V 19.8 25.2 75.0 3MP Finish
IT50-Q9-110 + SP9-9-30 + 9-ZMAC20-40V IT50 IT50-Q9-110 SP9-9-30 9-ZMAC20-40V 19.8 25.2