Cân phân tích Vibra Shinko Analytical Balance HT series, model: HT84RCEN, HT124RCEN, HT224RCEN, HT84CEN, HT124CEN, HT224CEN

Ngày đăng: 01/02/2019 - 64 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441

HT series

Analytical Balance
Capacity:80g〜220g/Readability:0.0001g

Make a Difference Tuning-fork Sensor Inside, New Concept of Analytical Balance


model: HT84RCEN, HT124RCEN, HT224RCEN, HT84CEN, HT124CEN, HT224CEN

Specification

Model name HT84RCEN HT124RCEN HT224RCEN HT84CEN HT124CEN  HT224CEN
Capacity 80g 120g 220g 80g 120g 220g
Readability (d) 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg
Verification intervals (e) 1mg 1mg 1mg 1mg 1mg 1mg
Built-in weight N/A N/A N/A
Repeatability (σ) 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg 0.05mg
Stabilization time 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec.
Pan size 80mm dia.
Dimensions 213×290×314mm (including windshield)