Cân chính xác Vibra Shinko Precision Balance LN series

Ngày đăng: 01/32/2019 - 315 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441
Model: LN223R, LN223RCE, LN323R, LN323RCE, LN423R, LN423RCE, LN623R, LN623RCE, LN2202R, LN2202RCE, LN3202R, LN4202RCE, LN223, LN223CE, LN323, LN323CE, LN423, LN423CE, LN623, LN623CE, LN1202, LN1202CE, LN2202, LN2202CE, LN3202, LN3202CE, LN4202, LN4202CE, LN6202, LN6202CE, LN8201, LN8201CE, LN12001, LN12001CE, LN15001, LN15001CE, LN21001, LN21001CE, LN31001, LN31001CE

Specification

Model name LN223R
LN223RCE
LN323R
LN323RCE
LN423R
LN423RCE
LN623R
LN623RCE
Capacity 220g 320g 420g 620g
Readability (d) 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g
Verification intervals (e) 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g
Accuracy class
Repeatability 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g
Linearity ±0.001g ±0.001g ±0.001g ±0.001g
Stabilization time 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec.
Pan size 140 x 120mm
Dimentions(WDH) 220x333x190(including Windshield)
Windshield

 

Model name LN2202R
LN2202RCE
LN3202R
LN3202RCE
LN4202R
LN4202RCE
Capacity 2200g 3200g 4200g
Readability (d) 0.01g 0.01g 0.01g
Verification intervals (e) 0.1g 0.1g 0.1g
Accuracy class
Repeatability 0.01g 0.01g 0.01g
Linearity ±0.01g ±0.01g ±0.01g
Stabilization time 3.0 sec. 3.0 sec. 3.0 sec.
Pan size 200 x 200mm
Dimentions(WDH) 220x333x88mm
Windshield × × ×

 

Model name LN223
LN223CE
LN323
LN323CE
LN423
LN423CE
LN623
LN623CE
Capacity 220g 320g 420g 620g
Readability (d) 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g
Verification intervals (e) 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g
Accuracy class
Repeatability 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g
Linearity ±0.001g ±0.001g ±0.001g ±0.002g
Stabilization time 2.5 sec. 2.5 sec. 2.0 sec. 2.0 sec.
Pan size 140 x 120mm
Dimentions(WDH) 220x333x190(including Windshield)
Windshield

 

Model name LN1202
LN1202CE
LN2202
LN2202CE
LN3202
LN3202CE
Capacity 1200g 2200g 3200g
Readability (d) 0.01g 0.01g 0.01g
Verification intervals (e) 0.1g 0.1g 0.1g
Accuracy class
Repeatability 0.01g 0.01g 0.01g
Linearity ±0.01g ±0.01g ±0.01g
Stabilization time 2.0 sec. 2.5 sec. 2.5 sec.
Pan size 200 x 200mm
Dimentions(WDH) 220x333x88mm
Windshield × × ×

 

Model name LN4202
LN4202CE
LN6202
LN6202CE
LN8201
LN8201CE
LN12001
LN12001CE
Capacity 4200g 6200g 8200g 12000g
Readability (d) 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g
Accuracy class
Verification intervals (e) 0.1g 0.1g 1g 1g
Repeatability 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g
Linearity ±0.01g ±0.02g ±0.1g ±0.1g
Stabilization time 2.5 sec. 3.0 sec. 2.5 sec. 2.5 sec.
Pan size 200 x 200mm
Dimentions(WDH) 220x333x88mm
Windshield × × × ×

 

Model name LN15001
LN15001CE
LN21001
LN21001CE
LN31001
LN31001CE
Capacity 15000g 21000g 31000g
Readability (d) 0.1g 0.1g 0.1g
Accuracy class
Verification intervals (e) 1g 1g 1g
Repeatability 0.1g 0.1g 0.1g
Linearity ±0.1g ±0.1g ±0.1g
Stabilization time 2.5 sec. 2.5 sec. 2.5 sec.
Pan size 200 x 200mm 250×220mm
Dimentions(WDH) 220x333x88mm 260x330x111mm
Windshield × × ×