Metal Needle - Kim bơm keo săt

Ngày đăng: 17/10/2017 - 311 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441
No L=6.35mm
(1/4 inch)
L=12.7mm
(1/2 inch)
L=24.5mm
(1 inch)
Outer Diameter(mm) Inner Diameter(mm)
Model Model Model
1 14G 14G 14G 2.1 1.55
2 15G 15G 15G 1.81 1.35
3 16G 16G 16G 1.6 1.19
4 17G 17G 17G 1.47 1.00
5 18G 18G 18G 1.2 0.84
6 19G 19G 19G 1.05 0.70
7 20G 20G 20G 0.90 0.60
8 21G 21G 21G 0.81 0.51
9 22G 22G 22G 0.71 0.41
10 23G 23G 23G 0.63 0.31
11 24G 24G 24G 0.55 0.28
12 25G 25G 25G 0.51 0.26
13 26G 26G 26G 0.46 0.23
14 27G 27G 27G 0.41 0.21
15 28G 28G 28G 0.36 0.18
16 30G 30G 30G 0.32 0.14