Kính hiển vi Shibuya model SZ7chi, SZ7

Ngày đăng: 08/41/2017 - 163 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441

Specification

Cat.No. SZ7 SZ7chi
Zoom lens
magnification
0.7 x 1 x 2 x 3 x 4.5 x 5 x 1 x 1.4 x 2.8 x 4.2 x 6.3 x 7 x
N.A.
(Numerical Aperture)
0.020 0.030 0.040 0.055 0.070 0.070 0.028 0.042 0.056 0.077 0.098 0.098
C-mount
magnification
0.4 x 0.4 x
Supplementary lens
magnification
1 x 1.4 x
W.D.
(Working Distance)
105 mm 100 mm
Total magnification* 0.28 x 0.4 x 0.8 x 1.2 x 1.8 x 2 x 0.56 x 0.78 x 1.57 x 2.35 x 3.53 x 3.92 x
Depth of focus 7.14
mm
3.33
mm
1.25
mm
0.61
mm
0.32
mm
0.29
mm
3.64
mm
1.70
mm
0.64
mm
0.31
mm
0.17
mm
0.14
mm
Resolution 16.78
um
11.18
um
8.39
um
6.10
um
4.79
um
4.79
um
11.98
um
7.99
um
5.99
um
4.36
um
3.42
um
3.42
um
Field of view
(with 1/2 inch CCD)
28.57
mm
20.00
mm
10.00
mm
6.67
mm
4.44
mm
4.00
mm
14.29
mm
10.20
mm
5.10
mm
3.40
mm
2.27
mm
2.04
mm
Field of view
(with 1/3 inch CCD)
21.43
mm
15.00
mm
7.50
mm
5.00
mm
3.33
mm
3.00
mm
10.71
mm
7.65
mm
3.83
mm
2.55
mm
1.70
mm
1.53
mm
Coaxial illumination
system
without with 0.25W LED
Weight 1.25 kg 1.46 kg