Bộ đếm Measuring Counter Togoshi 3:1-4, 3:1-4L, 3:1-5, 3:1-5L, 3:1-6, 3:1-6L, 3:10-4, 3:10-4L, 3:10-5, 3:10-5L, 3:10-6, 3:10-6L

Ngày đăng: 27/14/2020 - 256 lượt xem

Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ:
  • Tình trạng:
  • Model:
  • Bảo hành:
Số lượng:

Hotline:

Hotline: 0365930441
model: 
Togoshi 3:1-4, 3:1-4L, 3:1-5, 3:1-5L, 3:10-4, 3:10-4L

Togoshi 3:1-4H1, 3:1-4G2, 3:1-5H1, 3:1-5H2, 3:10-4H1, 3:10-4H2, 3:10-5H1, 3:10-5H2

製品詳細

  1. 3:1-5
  2. 3:10-5H1

機種及び寸法

寸法
  ツマミリセット方法 ワンタッチリセット方法
桁数 右回転機種 左回転機種 右回転機種 左回転機種
4 3:1-4 3:1-4L 3:1-4H1 3:1-4H2
5 3:1-5 3:1-5L 3:1-5H1 3:1-5H2
4 3:10-4 3:10-4L 3:10-4H1 3:10-4H2
5 3:10-5 3:10-5L 3:10-5H1 3:10-5H2
桁数 発信機付
- PG3:1
1カウントの単位
3:1 = 1m
3:10 = 10cm